Din väg - Ditt val - Ditt Liv

 

  
         Kontakt:

 

         Per Flodén 
         info@persekommunikation.se  
         tel. 0760-50 33 36

         Besöksadress:
         Mölndalsvägen 30A
         412 63 Göteborg
  

 

 

Hur smakar ditt liv?

 

  Hur har du det i din vardag?

   

  Hur handskas du med ilska, glädje, sorg och sexualitet?

   

  Vad händer i dina relationer?

   

  Kan du säga Ja och säga Nej?

   

  Vad gör du med dina drömmar och din längtan?

   

  Känner du att du vilar i dig själv och i dina relationer till andra?

   

  Vill du utvecklas som människa?

   

   

  Möte och kontakt

  I mötet med andra formas du och blir den du är.
  Du har upplevt många möten i ditt liv.
  Många psykiska problem i vårt samhälle är ett resultat av för lite närhet eller misslyckad kontakt med andra människor.

  I vår vardag blir det tydligt hur beroende vi är av vår förmåga att skapa kontakt. Den är förutsättningen för att vi skall få våra psykiska och fysiska behov tillgodosedda.
  Kontakten till andra människor hänger samman med vår förmåga att skapa kontakt till vårt eget inre liv.

   

  ”Två sanningar närmar sig varandra. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv”

  Tomas Tranströmer

  © 2012 • PerSe Kommunikation